Dobry plan marketingowy to podstawa do sprawnego zarządzania firmą. Jak go stworzyć w taki sposób, aby przynosił pożądane efekty? Postaramy się na to odpowiedzieć w poniższym artykule.

Plan marketingowy jest jednym z istotnych elementów biznesplanu. Zawiera on dokładną strategię marketingową firmy dotyczącą wprowadzenia konkretnych towarów na rynek lub udoskonalenia istniejących już produktów. Może dotyczyć on zarówno całego asortymentu, jak i jednego produktu czy usługi. Dokument ten zwykle sporządza właściciel firmy, menadżera lub zespół specjalistów. Planem marketingowym nazywane jest także zestawienie trendów rynkowych oraz jego wymagań i segmentów. Plan ten musi jednoznacznie określać priorytety w zakresie celów i strategii marketingu oraz przedstawić konsekwencje finansowe działań.Plan marketingowy składa się z streszczenia, analizy sytuacji firmy, celi oraz strategii marketingowych, jakie firma posiada, harmonogramu realizacji oraz budżetu i procedur.

Po co tworzyć taki plan?

Plan marketingowy przygotowuje się głównie po to, aby przeczytali go potencjalni inwestorzy, którzy będą mogli sfinansować planowane przedsięwzięcie. To jednak nie wszystko! Inne powody, dla których warto stworzyć taki plan to:

 • Umożliwienie sprawnego i odpowiedniego zarządzania swoją firmą.
 • Znalezienie oraz skorzystanie z szans występujących na rynku.
 • Zabłyśnięcie na tle innych firm.
 • Uzyskanie nowych klientów.
 • Kontrola postępów w drodze ku wyznaczonym sobie celom.
 • Zbudowanie pozytywnego wizerunku całej marki oraz konkretnych dóbr, które ona oferuje.
 • Pomoc w osiągnięciu zysku oraz w ubieganiu się o dotację.

5 kroków, które powinieneś podjąć tworząc plan marketingowy.

Kiedy już zdecydujemy się na stworzenie planu marketingowego to powinniśmy odpowiednio się do tego przygotować. Przedstawiamy poniżej pięć kroków, które są niezbędne przy tworzeniu takiego dokumentu. Należą do nich:

 1. Zebranie niezbędnych informacji o firmie oraz określenie jej strategii marketingowej.

Niezbędnym jest, aby dobrze przedstawić swoją firmę oraz to, czego właściwie ona oczekuje. Opracowanie strategii pozwala również na osiągnięcie pożądanych przez nas celów marketingowych. Na przykład jeśli tworzymy strategię marketingową dotyczącą promocji danego produktu to powinniśmy opisać jego cechy oraz jakość, korzyści z jego korzystania, ustalić jego cenę i dystrybucję oraz określić narzędzia komunikacji marketingowej.

 1. Określenie celów marketingowych.

Należy tutaj pamiętać, aby ustalane przez nas cele były możliwe do realizacji –nie możemy oczekiwać nierealnych efektów. Możemy to zrobić poprzez wypisanie wyników, jakich oczekujemy. Dotyczyć one powinny chociażby zysk, wielkość sprzedaży oraz udział w rynku.

 1. Segmentacja rynku.

Polega ona na przydzielaniu odbiorców do danej grupy przy użyciu segmentów. Do segmentów zaliczyć można te demograficzne, psychiczne, geograficzne czy behawioralne. Oznacza to, że warto określić jakich mamy na rynku konsumentów. Dobrą opcją będzie również dokonanie analizy konkurencji. Rezultatem takich analiz będzie dokładne określenie naszego rynku docelowego.

 1. Zaplanowanie działań do realizacji.

W tym miejscu należy określić, jakie czynności zamierza się podjąć i w jakim czasie. Najlepiej rozplanować to w formieharmonogramu. Dzięki temu można później sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z naszym planem.

 1. Dokładne opracowanie budżetu firmy.

W budżecie tym określa się całkowity koszt poprowadzenia planu marketingowego. Wliczyć w niego należy między innymi koszty za stworzenie strony internetowej lub umieszczenie reklamy na jakieś stronie czy w gazecie. W tym momencie tworzenia planu można przemyśleć, co jest najbardziej opłacalne dla naszej firmy.

Ta strona używa plików cookie aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z jej użytkowania. Korzystając z serwisów MPG Media wyrażasz zgodę na użycie plików cookie.